Producenci

Informacja

Kontakt

Zamówienia przyjmujemy także
telefonicznie, od poniedziałku do piątku
od 9 - 16 pod numerem telefonu:
 
+48 609 151 302
 
oraz pod adresem
 
biuro@e-maka.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI sklepu e-maka.pl należącego do MDINTERACTIVE:

Niniejsza Polityka reguluje zasady przetwarzania danych osobowych za pomocą strony internetowej e-maka.pl

I. Definicje

  1. Administrator MDINTERACTIVE Michał Dziadek z siedzibą w Bieganowo nr 5/2, 63-000 Środa Wielkopolska, NIP: 7773079071
  2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, IP urządzenia, identyfikator internetowy, a także informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie lub innej podobnej technologii.
  3. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  4. Osoba, której dane dotyczą – każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora.
  5. Użytkownik – każdy podmiot przebywający na stronie internetowej lub korzystający z funkcjonalności wskazanych w niniejszej Polityce.
  6. Strona internetowa – www.e-maka.pl

II. Przetwarzanie danych przez Administratora

W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze strony internetowej www.e-maka.pl i zawartych na niej funkcjonalności, Administrator zbiera dane
w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika na stronie internetowej.

Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności:

-imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres mail

III. Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator na bieżąco monituje czy przetwarzanie danych następuje w sposób bezpieczny, w szczególności zapewniając, aby dostęp do danych miały wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienia.

Administrator stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych oraz podejmuje niezbędne działania, aby podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora gwarantowały odpowiedni poziom zabezpieczeń.

IV. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania

1. Korzystanie ze strony internetowej

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników strony internetowej w celu:

a) świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych na stronie internetowej – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b)przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
a. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
b. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
c. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

d) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, w celu poprawy jakości świadczonych usług i udostępnianych funkcjonalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

e) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).   

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w pkt. b) i c) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
a) ING Bank Śląski S.A.
b) PayPro 

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.
W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.
W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

2. Ogólny formularz kontaktowy

Administrator umożliwia kontakt za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się pod adresem: https://e-maka.pl/kontakt Skorzystanie z powyższego formularza wymaga podania danych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na jego zgłoszenie (adresu e-mail). Użytkownik wypełniając formularz, jeżeli uzna to za zasadne, dobrowolnie może podać również inne dane. Podane przez Użytkownika dane Administrator wykorzystuje:

a) w celu realizacji zgłoszenia przesłanego przez formularz – w zakresie danych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi lub nawiązania kontaktu – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) w celach statystycznych i analitycznych – podstawą prawną przetwarzania w tym zakresie jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, w celu poprawy jakości udostępnionych funkcjonalności;

c) w celu realizacji zgłoszenia przesłanego przez formularz – w zakresie danych, które nie są niezbędne do realizacji zgłoszenia – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3. Newsletter

a) podstawy prawne i cel przetwarzania danych:

Na naszej stronie internetowej oferujemy możliwość subskrypcji newslettera. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie naszego newslettera, wykorzystamy Państwa adres e-mail do przesyłania informacji dotyczących produktów, promocji i nowości z oferty. Zapisujemy i przetwarzamy te dane jedynie w celu wysyłki newslettera. Otrzymywanie newslettera jest bezpłatne.

Za podstawę prawną przetwarzania danych w ramach wysyłki newsletterów służy Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W dowolnym momencie mogą Państwo wycofać zgodę na otrzymywanie newslettera. Link do rezygnacji z newslettera można znaleźć tutaj lub na końcu każdego newslettera. Odwołanie zgody skutkuje usunięciem zgromadzonych danych Użytkownika.

b) procedura weryfikacji

Aby zapisać się do newslettera Użytkownik zobowiązany jest do podania adresu e-mail oraz wyrażenia zgody na: [1] przetwarzanie danych osobowych, w celu wysyłki Newslettera; [2] wyrażenia zgody na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez Użytkownika w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)

c) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Państwa dane będą przetwarzane jedynie przez czas wyrażania przez Państwa chęci korzystania z newslettera e-maka.pl. Jeżeli wycofają Państwo zgodę na otrzymywanie newslettera, Państwa dane zostaną usunięte z odpowiednich list mailingowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak bez podania tych danych nie będzie można wysyłać do Państwa newslettera

4. Optymalizacja strony internetowej i pliki cookies

Pliki cookies stanowią małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Stronę internetową. Cookies zbierają takie informacje jak: nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu dostosowania zawartości Strony internetowej do preferencji Użytkownika, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb oraz do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości. Administrator stosuje również na stronie internetowej wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają one udoskonalić Stronę internetową.

W ramach Strony internetowej stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne (tymczasowe) oraz trwałe, m.in.:

– __utmc – plik cookies sesyjny, który przechowuje czas wizyty na stronie;

– __utma – plik cookies trwały, który przechowuje informacje o ilości wyświetleń dla poszczególnych Użytkowników;

– PHPSESSID – zmienna używana przy przesyłaniu danych (np. formularzy), zawiera wartość identyfikatora sesji;

– __utmt – utworzony przez Google Analytics służący do przetwarzania zapytań użytkowników oraz generowania danych statystycznych dotyczących ruchu w witrynie;

– __utmb – utworzony przez Google Analytics służący do oznaczania nowych sesji/wizyt oraz generowania danych statystycznych dotyczących ruchu w witrynie;

– __utmz – utworzony przez Google Analytics służący do identyfikowania źródła ruchu na stronie lub kampanii, w celu uzyskania informacji o tym, w jaki sposób użytkownik trafił na stronę;

– cookie_approve – przechowujący informacje o zgodzie na wykorzystywanie plików cookies (wtyczka informująca o cookies ).

V. Prawa osoby, której dane dotyczą

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W każdej sytuacji, gdy dane Użytkownika przetwarzane są w oparciu o zgodę, Użytkownik może ją wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych Użytkownika przed jej wycofaniem.

Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu w zakresie danych przetwarzanych do celów marketingowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się w związku
z uzasadnionym interesem Administratora oraz z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika, gdy podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora.

VI. Kontakt z Administratorem

  1. Kontakt z Administratorem w zakresie ochrony danych osobowych jest możliwy poprzez adres e-mail: biuro@e-maka.pl lub adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych MDINTERACTIVE Michał Dziadek z siedzibą w Bieganowo nr 5/2, 63-000 Środa Wielkopolska, NIP: 7773079071
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którego funkcję pełni
    Pan Michał Dziadek. Z Inspektorem można skontaktować się poprzez e-mail: biuro@e-maka.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.